Adressen

11.1 Onderzoek en innovatie:
Het Centrum voor Innovatie in de Bouw (CIB, www.bouwkolom.org) stelt dat duurzame innovatie de sleutel is voor de crisis in de bouw. In de kennisbank worden de diverse links naar innovatieve bouwtoeleveranciers gevonden. Hierbij is vooral aandacht voor innovaties op het gebied van beveiliging, installatietechniek, domotica en automatisering, ventilatiesystemen en energietechniek.  In de rubriek bouwmaterialen van CIB vinden we geen vermelding van ecologische of biobased bouwmaterialen.
 
Onderzoek aan de Nederlandse instituten, universiteiten en hogescholen m.b.t. bouwmethoden en bouwmaterialen:
 
Technische Universiteit Delft (TUD)
 • Em. Prof. Kees Duijvesteijn: Architectuur
 • Prof Mick Eekhout: Sustainable archtecture, bouwtechniek: onderzoekprogramma “green building innovation”
 • Prof Peter Luescuerre: Installatietechniek
 • Prof Hans Cauberg: Bouwtechniek: onderzoekprogramma “green building innovation”
 • Prof Andy van den Dobbelsteen: Bouwtechniek: onderzoekprogramma “green building innovation”
 • Prof Ulrich Knaack: Bouwtechniek: onderzoekprogramma “green building innovation”
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
 • Prof Jos Brouwers: Bouwmaterialen
 • Prof André Jorissen: Hout constructies
 • Prof Jos Lichtenberg: Productontwikkeling
 • Prof Jan Hensen: Building performance
Nijenrode, prof Anke van Hal: Sustainable building and development
 
Hogescholen (HBO)
 • HAN Arnhem, www.han.nl
 • RiBuilT, kennisinstituut duurzaam bouwen van Hogeschool Zuyd, www.hszuyd.nl 
R&D instituten
 • Stichting Hout Research (SHR), www.shr.nl , Wageningen
 • Stichting bouw Research (SBR), kennisplatform voor de bouw, www.sbr.nl , Rotterdam
 • TNO bouwinnovatie,  www.tno.nl , Henk Miedema (building & infrastructure); Jeroen Mennink (bouw en installaties); Bart Luijten (Dutch Green building Council) 
 • Wageningen UR, www.fbr.wur.nl , Jan van Dam (food and biobased research)
11.2 Algemeen

Er zijn voor de bouw een groot aantal beroeps- en belangenverenigingen actief. Hieronder zijn de verschillende organisaties die relevant zijn voor biobased bouwen opgenomen. 
 • Bedrijfschap schilderbedrijven  - www.afbouwsector.nl
 • Biologisch Bouw Collectief - www.biologische-bouw.nl
 • Bond voor fabrikanten van betonproducten (BFBN) - www.bfbn.nl
 • Bouwcentrum EXPO - www.bouwcentrum-rotterdam.nl
 • Bouwgarant - www.bouwgarant.nl 
 • Branchevereniging voor klussenbedrijven (VLOK) - www.vlok.nl 
 • Centraal bureau Riet- en Strodekkers - www.riet.com
 • Centrum Hout - www.centrum-hout.nl - www.houtinfo.nl
 • Duurzaam Thuis - www.duurzaamthuis.nl 
 • Ecodorp (Stichting) - www.ecodorp.nl
 • Energie Prestatie Advies (EPA) - www.epadesk.nl
 • Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf  (FOSAG) - www.fosag.nl
 • Glasbrancheorganisatie (GBO) - www.glasnet.nl
 • Informatiepunt Duurzaam Bouwen - www.ipdubo.nl 
 • Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) - www.icdubo.nl 
 • Kennisplatform SBR- www.sbr.nl 
 • Koninklijk Verbond van Nederlandse baksteenfabrikanten (KNB) - www.knb-baksteen.nl
 • Milieu centraal - www.milieucentraal.nl
 • Netwerk voor Bouwprofessionals - www.bouwprofs.nl 
 • Vereniging van Nederlandse projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) - www.neprom.nl
 • Nederlandse Bouw Documentatie - www.nbd-online.nl 
 • Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) - www.nibe.org
 • Nederlands verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid  (NVOB) - www.nvob.nl
 • Rijksdienst voor Monumentenzorg (RDMZ) - www.monumentenzorg.nl
 • Service Instituut Duurzame Ontwikkeling - www.vibaexpo.nl 
 • Stichting de Witte Roos - www.witteroos.nl 
 • Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) - www.skh.org
 • Verduurzaamd Hout Nederland - www.vhn.org 
 • Vereniging Eigen Huis - www.eigenhuis.nl
 • Vereniging van Houtskeletbouwers - www.vhsb.nl
 • Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur (VIBA) - www.vibavereniging.nl 
 • Vereniging van Kunststof Gevelelementenfabrikanten (VKG) - www.vkgkozijn.nl
 • Vereniging Leveranciers Vloerverwarming (VLV)
 • Vereniging Nederlandse Schelpenvissers - www.schelpenvissers.nl 
 • Vereniging Vernieuwbare Isolatie (VVI) - www.verantwoordisoleren.nl 
 • Woningborg Groep (Stiwoga) - www.stiwoga.nl
 
11.3 Architecten
 • Beroepsvereniging Nederlandse Architecten (BNA) - www.bna.nl 
 • Beroepsvereniging Nederlandse interieurarchitecten (BNI) - www.bni.nl
 • Bureau Architectenregister - www.architectenregister.nl 
Enkele voorbeelden van architecten die betrokken zijn bij ecologisch bouwen of milieuvriendelijke innovatie in de bouw:
 • Hans Achterbosch Achterbosch architectuur, Leeuwarden
 • Tjerk Reijenga - BEAR, Gouda
 • Felix Claus & Kees Kaan Claus & Kaan Architecten, Amsterdam
 • Daan Bruggink - ORGA, Nijmegen
 • Peter van der Cammen - ORTA Nova, Zeist
 • Edward Erasmus - ErasmusX, Schijndel
 • Alexander Giesen - Giesen Architectuur, Doetinchem
 • Sjap Holst - Ecodesign, Geldrop
 • Max van Huut - Alberts & van Huut, Amsterdam
 • Willem Grotenbreg - Grotenbreg, Warnsveld IAA Architecten, Enschede
 • Edy Kwak- Buro voor architectuur, Winterswijk
 • Jaap van der Laan - Architectenburo, Bergambach
 • OpMAAT, Delft 
 • Peter Oterdoom - VORTEX, Groningen
 • Renz Pijnenborgh - Archi Service, ’s Hertogenbosch
 • Josse Popma en Jan Willem Ter Steege - Popma en Ter Steege, Leiden
 • Michel Post - ORIO architecten, Maarssen 
 • Ro Koster  en Ad Kil - RoAd, Bergen op Zoom
 • Edwin Smit - MIII architecten, Rijswijk
 • Rob de Vries  - DVUA, Alkmaar
 • Frans van der Werf  - Zandvoort
11.4 Aannemers en advies- en ontwerpbureaus

Enkele voorbeelden van aannemers en advies- en ontwerpbureaus, die zijn betrokken bij ecologische bouwprojecten:
 • Hegeman Bouwpartners, Arnhem - www.hegemanbouwpartners.nl 
 • DHV, Amersfoort - www.dhv.nl/Markten/Bouw 
 • Geveke, Groningen - www.gevekebouw.nl  
 • VDM, Almere - www.vdm.nl 
 • Slokker bouwgroep, Almere - www.slokker.com 
 • Hendriksen Eco-bouw, Ruurlo - www.hendrikseneco-bouw.nl 
 • John Hartongh, Naarden - www.hartongbouwbedrijf.nl  
 • Siemensma, Surhuisterveen - www.bouwbedrijfsiemensma.nl 
 • Pellikaan bouwbedrijf, Tilburg - www.pellikaan.com                                      
 • Kingma Bouw bv, Twello - www.kingmabouw.com 
 • Boerstra Binnenmilieu Advies, Rotterdam - www.binnenmilieu.nl 
 • Platform Binnenmilieu Wonen - www.gezondbinnen.nl
11.5 Bouwmateriaalleveranciers

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB, www.nvtb.nl) is de koepelorganisatie voor industrie en handel in bouwmaterialen. Het overheidsbeleid  om duurzaamheid te bevorderen in de bouw wordt door hen ondersteund. De invoering van het bouwbesluit  van 2012 heeft verdere aanscherping van milieu- en energieprestaties van gebouwen tot gevolg. In het bouwbesluit zijn (nog) geen bepalingen over materiaalkeuze opgenomen. Het overheidsbeleid om “duurzaam inkopen” te stimuleren kan van grote invloed zijn op het gebruik van hernieuwbare bouwgrondstoffen.
 
Om een overzicht te krijgen van de gereedschappen en materialen die worden toegepast in de huidige bouwmarkt is een lijst van meer dan 2000 bouwproducten te vinden op www.bouwproducten.nl/trefwoorden. Daarbij is slechts een klein aandeel aan te merken als biobased of meer milieuvriendelijk alternatief.