Belasting voordeel

Energie-investeringsaftrek (EIA)
 
Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.
 
Stappenplan aanvraagprocedure EIA
U vindt alle informatie om EIA aan te vragen op de website van AgentschapNL.
 
Voorwaarden

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 41,5% extra aftrekbaar van de fiscale winst. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
  • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
  • het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst. U kunt de Energielijst 2013 downloaden.
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hieraan in de Energielijst worden gesteld
  • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen drie maanden na opdracht tot levering).
In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. 
 
Levert uw investering wel energiebesparing op maar staat deze niet op de Energielijst?

Kijk of u de investering kunt melden onder een zogenoemde generieke code.  Dien een voorstel in om de investering op te nemen op de Energielijst 2014. Bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst 2013 staan.
 
Hoe maakt u gebruik van de regeling?
 
U kunt de investering aanmelden via AgentschapNL. Klik hier voor de website en meer info.
 
Energielijst en andere links